0949 725 716

Účtovníctvo

pre vás

Ponúkam služby účtovníctva na profesionálnej úrovni, neváhajte ma kontaktovať

Kontaktujte MA
Skrolujte nižšie
O mne

Zodpovednosť, kvalita, rýchlosť, osobný prístup

Vitajte na mojej stránke. Moja hlavná činnosť je komplexné vedenie účtovnej agendy (jednoduché aj podvojné účtovníctvo), spracovanie miezd a personalistiky ako aj poradenstvo pre menšie, ale aj väčšie podnikateľské subjekty. Základná myšlienka mojej práce je ponúkať čo najvyššiu kvalitu, samozrejmosťou je osobný prístup a vysoká pracovitosť.

Ponuka služieb

Moja hlavná činnosť je komplexné vedenie účtovnej agendy (jednoduché aj podvojné účtovníctvo), spracovanie miezd a personalistiky ako aj poradenstvo pre menšie, ale aj väčšie podnikateľské subjekty.
Zodpovedne a poctivo
01 Podvojné účtovníctvo

V sústave podvojného účtovníctva účtujú účtovné jednotky, ktorým to prikazuje Obchodný zákonník (s. r. o., a. s., družstvá), alebo ktorým to Obchodný zákonník dovoľuje (fyzická osoba - podnikateľ). Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností. Vaše účtovníctvo bude v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Vedenie
Vedenie účtovného denníka, hlavnej knihy, pokladnice, bankových účtov, prijatých a vystavených faktúr
Evidencia
Evidenciu majetku a zásob, sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov, evidencia a zostavenie daňového priznania k DPH
Zostavenie
Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov PO, ročnej účtovnej závierky, daňového priznania k dani z motorových vozidiel
Podpora
Účtovné a daňové poradenstvo
Rýchlo a kvalitne
02 Jednoduché účtovníctvo

V sústave jednoduchého účtovníctva účtujú najmä živnostníci (samostatne zárobkovo činné osoby). Jednoduché učtovníctvo zahŕňa veľa činností, ktoré sú popísané nižšie. Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode a mení sa v závislosti od zákonných povinností. Vaše účtovníctvo bude v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi.

Vedenie
Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok, záväzkov a interných dokladov, prijatých a vystavených faktúr
Evidencia
Evidenciu majetku, pokladne a bankových účtov, evidenciu a zostavenie daňového priznania k DPH, sledovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
Zostavenie
Zostavenie daňového priznania k dani z príjmov FO, ročnej účtovnej závierky, daňového priznania k dani z príjmov FO a dani z motorových vozidiel
Podpora
Účtovné a daňové poradenstvo
Odborne a dôsledne
03 Mzdy a personalistika

Pre každú spoločnosť je dôležitejšie nájsť si dobrých zamestnancov a venovať pozornosť ich výkonnosti. Vedenie mzdovej agendy je však pomerne zložitý proces, preto je vhodným riešením nechať všetku starostlivosť na účtovníčku, ktorá sa postará o celú evidenciu súvisiacu s pracovným pomerom – od vstupu zamestnanca až po jeho odchod zo spoločnosti.

Vyhotovenie
Vyhotovenie bankových príkazov na odvody a mzdy, potvrdení pre zamestnancov, vypracovanie výkazov pre ZP, SP, daňový úrad, vyhlásenie k dani z príjmu, prihlášky a odhlášky zamestnancov z poisťovní
Evidencia
Vedenie personálnej evidencie (dovolenka, PN, stravné, daňový bonus), mzdové listy, evidenčné listy DP, tvorba a sledovanie sociálneho fondu z hrubých miezd
Zostavenie
Ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia, zasielanie výplatných pások v mene zamestnávateľa priamo zamestnancom, zasielanie mesačných hlásení priamo na poisťovne
Podpora
Účtovné a daňové poradenstvo
O mne

Kontaktné údaje

Telefónne číslo: 0949 725 716

Emailová adresa: zakaznici@zauctovane.com

Top